Nytt ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

2 april, 2019

Frontit har vunnit en upphandling för den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Avtalet är på 24 månader med möjlighet till förlängning på ytterligare 24 månader. Det avser att täcka myndighetens behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområdena DIGGs uppdrag omfattar i Sundsvall.
DIGG är en ny svensk myndighet som startade 1 september. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra offentlig sektor mer effektiv och ändamålsenlig. Myndighetens uppgift är att samordna offentlig sektor och arbeta för att digitaliseringen drivs framåt.
Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas är konsulttjänster inom organisation och verksamhetsutveckling, IT-Arkitektur, informationssäkerhet, Projektledare, öppna data och webbtillgänglighet. Det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär. Genom avtalet får DIGG möjlighet att dra nytta av Frontits långa erfarenhet och spetskompetens inom bland annat ledning och verksamhetsstyrning, organisationsutveckling, projektledning och kvalitetssäkring.

Att vi får förtroende av DIGG är såklart jätteroligt. Det är en oerhört viktig affär i regionen och ett tecken på att vi är en stabil partner för myndigheter och våra övriga kunder. Dessutom skapar det ytterligare möjligheter för oss som bolag att växa med fler medarbetare, säger Jonas Grundberg VD för Frontits verksamhet i Sundsvall.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post