E-signeringsprojekt på Örebro kommun leds av Frontit

24 september, 2020

Frontits Malin Björnholdt är projektledare för Örebro kommuns spännande övergång till e-underskrifter i sina verksamheter. Detta med en e-signeringstjänst som är godkänd för sekretessuppgifter. Sedan september 2019 har Örebro kommuns e-tjänst Signeringsportalen använts för att justera politiska protokoll, skriva på beslut och underteckna avtal. I början av maj 2020 godkändes den även för e-underskrifter av dokument som innehåller sekretess, något som varit ett prioriterat mål för projektet sedan starten.
E-signeringsprojektet fortsätter inom Örebro kommun fram till juni 2021 med bland annat vidareutveckling av e-tjänsten Signeringsportalen, samt en fortsatt utrullning av e-signering till nya verksamheter. Projektet ska även undersöka vidareutveckling av e-arkivet, för att automatiskt kunna hämta och tillgängliggöra metadata direkt från de elektroniska signaturerna.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post