Samarbete med Linköpings Universitet

19 april, 2016

Martin Gladh, konsult på Frontit, var inbjuden intervjuperson när det var dags för det återkommande seminariemomentet ”Möte med verkligheten” för studenter på Linköpings Universitet i kursen ”Human Resource Management, in modern organizations” i förra veckan. Martins medverkan syftar till att ge studenterna möjlighet att möta en praktiker med erfarenhet om de frågor som kursen behandlar för att ge studenterna något att ”hänga upp” sin teoretiska kunskap på. Momentet syftar även till att ge en inblick i arbetsliv och ledningsfrågor i praktiken i denna typ av organisationer samt att få en ökad förståelse för hur teori och praktik relaterar till varandra inom området.

För mig känns det viktigt att än en gång tacka ja till detta samarbete MartinLiUmen denna gång också involvera mina nya arbetsgivare Frontit. Vår medverkan grundar sig i att vi ser en möjlighet att ge studenterna på Universitetet inblick i hur vardagen kan se ut i konsultbranschen. Det är även ett utbyte i motsatt håll – studenterna ger mig förståelse för vad som är avgörande och viktig för dem – ett utbyte som är ovärderligt, säger Martin.

Detta momentet är en del i universitetets 2-åriga internationella mastersprogram SMIO – Strategy and Management in International Organizations. Karin Bredin, kursansvarig på Linköpings Universitet, menar att det är otroligt värdefullt att låta studenterna möta reflekterande praktiker med erfarenhet av de frågor som utbildningen handlar om.

– Martin Gladh medverkade ju även förra året, även då i en öppen intervju, och det blev ett uppskattat inslag som kändes självklart att försöka upprepa i år. Jag hoppas att det kan bli ett stående inslag även kommande år, säger Karin Bredin.

Frontit finns sedan 2014 i Norrköping men arbetar aktivt med att bredda sin närvaro i regionen, där Linköping är en viktig del. Det finns fantastiska möjligheter i Linköping och ett steg på vägen att positionera oss på marknaden är att delta och arbeta aktivt med olika nätverk i regionen, precis som denna gång med Linköpings Universitet. Just nu kikar vi på ett  eventuellt större engagemang i kursen för studenterna på Linköpings Universitet, som ett ytterligare steg att involvera fler medarbetare på Frontit i detta samarbete, säger Martin.

Publicerad: 2016-04-19

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post