Vi är en del av CRUSH Covid

13 oktober, 2020

Våra konsulter Elin Clauson och Jonas Strandberg arbetar i det spännande projektet CRUSH Covid. CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län. Elin och Jonas är projektledare i studien och deras ansvar är bland annat att koordinera projektet och hjälpa till med tekniska lösningar för att möjliggöra för forskarna att fokusera på själva studien.
Vi tycker att det är fantastiskt att få vara del av något så aktuellt som också kan få stor samhällspåverkan. I projektet samverkar forskare inom flera områden med en rad myndigheter för att få fram analysdata, tempot är högt och behovet av koordinering stort. Vi lär oss otroligt mycket om områden man vanligtvis inte verkar inom.
Ett sätt du kan bidra till den pågående forskningen om covid-19 är att delta i forskningsstudien Covid Symptom Study Sverige (https://www.covid19app.lu.se/). Studien använder en mobilapp där du som deltagare rapporterar hur du mår och eventuella symtom på sjukdom. Resultat på gruppnivå från COVID Symptom Study kommer att bidra med viktig information till CRUSH Covid.
Här kan du läsa mer.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post