Användningsmålen en viktig förutsättning för effekthantering

17 oktober, 2013

När vi startar projekt brukar det definieras i termer av projektmål och effektmål. Vi låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmål, ofta genom att driva ett förändringsarbete, ibland som ett införandeprojekt och ibland i linjen. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att anpassa projektets resultat för verklig användningssituation och nå acceptans hos människorna som förväntas realisera de önskade effektmålen.

I oktober 2013 genomförde Frontit ett seminarium på temat ”bli bättre på att realisera nyttan i projekt”. Seminariet genomfördes i Stockholm och riktades till Sveriges kommuner. Under seminariet pratade vi bland annat om hur kommuner kan bli bättre på att skapa nödvändiga förutsättningar för att hjälpa sina medarbetare att uppnå önskade effekter och förväntade nyttor.

Projekt är givetvis en viktig komponent och dess utkomst kan främja effekthemtagning om resultatet lever upp till mottagarnas förväntningar. Men att hitta vägen och styra mot tilltänkta effekter är likväl en utmaning som många organisationer ställs inför. Kan vi göra styra detta på ett strukturerat sätt? När bör arbetet starta? Hur ska vi mäta och vilka stationer finns längst spåret till realisering av efterfrågade nyttor?

Aras Kazemi, konsult på Frontit med många års erfarenhet inom förändringsledning, berättade om modeller och verktyg för navigering mot önskade effektmål. Han berättade bland annat om hur risker kan identifieras tidigt för att skapa bättre förutsättningar att nå effektmålen, sänker kostnader och ansträngningar för att uppnå nyttan.

 

Presentationen från seminariet

 Seminarium oktober 2013

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post