Frukostseminarium i Uppsala den 18/10

19 september, 2023

Frontit Uppsala bjuder in till ett frukostevent på temat- Bygg förändringsförmåga i digitala transformationer med frukost, mingel, inspiration och kunskapsdelning. 

 

NCC är mitt i en pågående digital transformation där visionen är att bli ett datainformerat företag. Ett 20-tal utvecklingsprojekt är igång som alla syftar till att kunna använda data på ett mer systematiskt sätt och att möjliggöra beslutsfattande med utgångspunkt i pålitlig, relevant och lättillgänglig information.

 

Samtliga utvecklingsprojekt drivs och samordnas inom ramen för NCC Common Development plan – ett strategiskt initiativ som efter noggrann förberedelse startade upp under 2020.

 

Under detta frukostevent berättar Civin Kariksiz på NCC och Frontits Michaela Wåhlberg om hur BCM-organisationen och förmågan att leda i förändring etablerats för att stötta medarbetarna genom alla de stora förändringarna som pågår hos NCC. Vi kommer att få ta del av hur NCC rent praktiskt jobbat de senaste åren med att höja kompetensen ute i organisationen kring att leda i förändring. Vi kommer också lära oss hur man hands-on har arbetat för att säkerställa att varje utvecklingsprojekt försetts med både en projektledare och en förändringsledare, hur de då har arbetat med att integrera PROSCIs process för förändringsledning med projektledningsmodellen PPS samt vilka resultat det har givit i förändrings- och digitaliseringsarbetet.

 

Talare: Michaela Wåhlberg är en av Frontits PROSCI-certifierade förändringsledare. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med teamutveckling och att bygga chefers förmåga att leda i förändring. Civin Kariksiz har stor erfarenhet av att driva förändringar på NCC och arbetar som Practice Lead för företagets Change Management Core Team där hon bedriver NCCs övergripande förändringsarbete.

 

Plats: United Spaces, Vaksalagatan 2, Uppsala

 

Datum: 18/10, frukost serveras klockan 07.30 följt av seminarium med frågestund klockan 8.00-09.00


Varmt välkommen!

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post