Projektkontoret i en föränderlig omvärld

7 september, 2017

Hur kan ett projektkontor (PMO) bli en viktig partner för ledningen för att möta omvärldens förändringstryck med krav på innovation och transformation?
En stor drivkraft till förändringstrycket är digitaliseringen som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Organisationer utmanas att vara relevanta för såväl sina kunder som medarbetare. Det gäller att hela tiden utveckla och omdefiniera sig själv, sin affär och verksamhet för att ständigt skapa värde och samtidigt öka förmågan att snabbt hantera förändringar.
För att lyckas hantera detta förändringstryck behövs strategier, men 9 av 10 strategiska initiativ från ledningen blir inte genomförda. När det finns ett gap mellan strategi och verklighet uteblir förändring. Detta seminarium kommer att handla om gapet mellan den strategiska planen och pågående projekt och arbete för att hantera de snabba förändringarna som krävs för att vara relevant. Hur måste projektkontoret förändras för att vara en strategisk partner för ledningen för att minska gapet mellan strategi och pågående arbete?
 

Föreläsare

Toni Sigmundsson är konsult med erfarenhet av att arbeta med PMO, innovationsledning och förändringsledning. Toni har mycket goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt om hur organisationer med olika mognad effektivt kan leverera nytta mot uppsatta strategiska mål i gränslandet mellan affären, verksamheten och tekniken.
Olle Tullstedt är konsult och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av organisationsutveckling, projektportföljstyrning och PMO. Olle stödjer organisationer att omsätta strategier till handling för att nå affärsmålen, ofta i projektorienterad verksamhet.
 

Presentation från seminariet

 
Vill du säkra att du får inbjudan till våra seminarier? Signa up här!


Publicerad: 2017-09-04

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post