Projektmognadsmodell – en väg till effektivisering av projektverksamheten

27 november, 2012

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva det interna utvecklingsarbetet mot sina verksamhetsmål. P3M3 är en projektmognadsmodell från Brittiska Cabinet Office och är en modell som har stor internationell spridning. Under detta seminariet gav vi en introduktion till P3M3-modellen och hur arbetet med en projektmognadsananlys kan genomföras.

Arbetet startar genom en enkät där respondenterna anger sin uppfattning om mognadsgraden i sin projektverksamhet, i de sju processer som finns i P3M3. Därefter genomförs en workshop där analys av nuläget fördjupas och ensas, eftersom enkäten ofta kan visa på olika uppfattningar inom olka delar verksamheten och för olika roller i företaget. Nästa steg är att ta fram det önskade läget och upprätta en handlingsplan för att nå dit.


Seminarium september 2012
 
 


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post