Webbinarium: Är ni redo att möta kraven i EU:s taxonomi för hållbara investeringar?

12 januari, 2022

Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och genomförs nu stegvis för att tillämpas fullt ut 1 januari 2023. Taxonomin utgör ett lagkrav för många företag och berör även många branscher och verksamheter indirekt eller direkt vid olika tidpunkter. Det är ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara investeringar och är en del av EU:s arbete med att nå målen i Parisavtalet.

 

För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den europeiska gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En grundförutsättning för att möjliggöra detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart.

 

I detta webbinarium berättar vi mer om bakgrunden till taxonomin, gå igenom taxonomins grunder och berätta om vad den innebär i praktiken. Vilka branscher behöver förhålla sig till den, vad innebär det att vara i linje med taxonomin och vilka krav ställs på olika aktörer? Vi kommer också att berätta hur en av Frontits kunder har tagit sig an arbetet med taxonomin och dela med oss av erfarenheter från denna resa.

 

Målgrupp:
Webbinariet riktar sig till dig som vill få större kunskap om och förståelse för EU:s taxonomi, eller till dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor.

Föreläsare:
Ewa Tatarowicz
arbetar som konsult på Frontit och har stor erfarenhet av att arbeta med projektledning, verksamhetsutveckling och har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Ewa har sedan i fjol arbetat med att implementera taxonomin i Kommuninvests verksamhet. Björn Bergstrand är hållbarhetschef på Kommuninvest och leder Kommuninvests verksamhet inom hållbara finansieringsprodukter. Björn deltar aktivt i utformningen av marknadspraxis för hållbara obligationer och deltar ofta vid branschevenemang som talare och panelist.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post