Webbinarium: Från användarvänligt till användbart

19 november, 2021

Många organisationer står inför omfattande digitala transformationer. Med digitalisering försöker vi göra uppgifter säkrare, enklare, och effektivare. Helst skall vi utveckla digitala tjänster och produkter som användarna älskar att använda.

 

Att arbeta med användbarhet innebär att fokusera på användning och nytta. Det är ett arbetssätt som minskar riskerna för projekt att gå fel. Om vi gör ett bra jobb bidrar produkten till att önskad nytta uppnås. Om vi gör ett dåligt jobb kommer inte användarna att lyckas och nyttan uteblir.

 

Med grundläggande kunskaper om hur vi människor fungerar, kännedom om standarder, ramverk, och lämpliga metoder kan vi öka våra möjligheter att lyckas utveckla digitala produkter som bidrar till att effektmålen nås. Kanske bör er verksamhet införa och etablera nya arbetssätt?

 

Frontits erfarna konsult Mattias Hyll, som arbetar inom digital transformation, går igenom hur vi på ett strukturerat sätt kan tillämpa användarcentrerade metoder när vi arbetar med digital produkthantering.

 

Målgrupp
Webbinariet riktar sig till Er inom privat eller offentlig sektor som utvecklar eller förvaltar digitala tjänster och produkter, och som vill få ökad kunskap inom området användbarhet. Det är speciellt lämpligt för Er som arbetar med projektledning, krav, test och digital transformation.

Webbinariet ger en grundläggande allmänbildning inom området användbarhet.

 

Talare
Mattias Hyll arbetar som konsult hos Frontit. Han har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han har t ex. arbetat i roller som användbarhetsexpert, kravanalytiker, testledare och förvaltningsledare. Bland annat så har Mattias arbetat med utveckling och förvaltning av flera digitala tjänster hos Scania och AstraZeneca. Han håller också regelbundet utbildningar i Usability och Gränssnittsdesign på NFI, (Nordic Forum for Information).

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post