Webinar- Effektiv kommunikation i förändring

28 april, 2020

Den 6/5 lyssnade vi till Anna Graf och Erica Jonsson som talade om hur man kommunicerar effektivt i förändring.


Fungerande kommunikation är en av de mest centrala delarna av ett framgångsrikt förändringsprojekt. För att kommunikationen ska vara effektiv och bidra till att få alla deltagare att gå åt samma håll bör den vara medveten och planerad. I detta webinar tittar vi på de teoretiska grunderna för strategisk och planerad kommunikation i förändringsarbete. Därefter gör vi en tillbaka blick och tittar närmare på den kriskommunikation som pågått under våren Coronas fotspår.

  • Vad kan vi lära oss av detta
  • Vad har man gjort som fungerat bra och varit effektivt?
  • Hur kan vi dra nytta av det i vårt framtida arbete 

Talare: Anna Graf och Erica Jonsson är konsulter på Frontit och arbetar med uppdrag inom förändringsledning och kommunikation. Båda har lång erfarenhet från kommunikationsarbete inom olika branscher och har verkat både som kommunikationsspecialister och kommunikationschefer.
Målgrupp: Webinariet riktar sig till dig som leder i förändring och vill få ökad kunskap samt inspiration.
Alla våra webinar är kostnadsfria

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post