Webinar – Erfarenheter av ADKAR i praktiken

8 april, 2020

Den 22 april lyssnade vi till Eva Meunier och Åsa Suomalainen som delade med sig av sina erfarenheter från ADKAR®-modellen och Prosci’s metodik. Här kan du se en inspelning och ta del av presentationsmaterialet.


Om webinariet: Ofta upplever vi att det är kaos omkring oss när vi är mitt i en förändring. Då kan det vara till nytta att utgå från ett metodiskt arbetssätt. I vilken ände ska man börja? I vilken ordning är det praktiskt eller klokt att gå fram? ADKAR® är en del av en större förändringsledningsmetodik från det amerikanska företaget Prosci. Den bygger på omfattande studier om vad som fungerar och inte fungerar i förändring. Med modellen kan vi mäta var gruppen/individen befinner sig i en förändring  och bland annat  få vägledning till vilken typ av kommunikation och aktiviteter som kan vara lämpliga att genomföra för att nå de önskade effekterna på snabbast möjliga vis.
Talare: Eva Meunier och Åsa Suomalainen är Prosci-certifierade förändringsledare och arbetar båda som konsulter på Frontit. De har mångårig erfarenhet av att hjälpa både små och stora organisationer med att genomföra förändringar. I sitt arbete använder de gärna ett metodiskt angreppssätt som anpassas efter situation, behov och förutsättningar.
Webinariet riktar sig till dig som leder i förändring och vill få ökad kunskap samt inspiration.
 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post