Sommarinspiration

Även denna sommar bjuder vi varje onsdag på möjligheten att ta del av kunskap från hängmattan. Först ut är det uppskattade webbinariet om att bygga förändringsförmåga i digitala transformation med Michaela Wåhlberg och Civin Kariksiz på NCC. NCC är mitt i en pågående digital transformation där visionen är att bli ett datainformerat företag. Ett 20-tal utvecklingsprojekt är igång som alla syftar till att kunna använda data på ett mer systematiskt sätt och att möjliggöra beslutsfattande med utgångspunkt i pålitlig, relevant och lättillgänglig information.

 

Samtliga utvecklingsprojekt drivs och samordnas inom ramen för NCC Common Development plan – ett strategiskt initiativ som efter noggrann förberedelse startade upp under 2020. 

 

I webbinariet berättar Civin Kariksiz, Practice Lead för BCM på NCC och Frontits Michaela Wåhlberg om hur BCM organisationen och förmågan att leda i förändring etablerats för att stötta medarbetarna genom alla de stora förändringarna som pågår hos NCC. Vi kommer bland annat få ta del av hur NCC rent praktiskt jobbat de senaste åren med att höja kompetensen ute i organisationen kring att leda i förändring.

 

Vi kommer också lära oss hur man hands-on har arbetat för att säkerställa att varje utvecklingsprojekt försetts med både en projektledare och en förändringsledare samt hur de då har arbetat med att integrera PROSCIs process för förändringsledning med projektledningsmodellen PPS. Under webinariet berättar också Civin och Michaela om vilka resultat det skapat i förändrings- och digitaliseringsarbetet.  

 

Talare: Michaela Wåhlberg är en av Frontits PROSCI-certifierade förändringsledare. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med teamutveckling och att bygga chefers förmåga att leda i förändring. Civin Kariksiz arbetar med att implementera nya system och förändringar på NCC. Under 12 år på NCC har hon arbetat brett och har även en bakgrund som produktägare.

 

Se inspelningen nedan

Spela videoklipp

Anmäl dig redan nu till höstens första webbinarium 5/9 – Hur blir hållbarhet en del av affären? 

Registrera dig här