Digital mognadsanalys

15 mars, 2017
En digital mognadsanalys ger er verksamhet en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas leda en digital transformation, hur det genomförs samt hur nuläget ser ut utifrån gruppens perspektiv. Den ger även en ökad förståelse och samsyn kring vad som är nästa steg för att komma igång/vidare i sin digitala transformation.

Förberedelser

Workshopen initieras av att samtliga deltagare genomför en självskattning genom att svara på frågor via en webenkät. Svaren sammanställs och fungerar som grund för nästa steg, en workshop.

Workshop – Digital mognadsanalys

Tid: En halvdag

Upplägg: Interaktiv workshop för er som vill kraftsamla och komma igång med digitaliseringen. Workshopen utgår från gruppens syn på organisationens digitala mognad och ni får en grundläggande förståelse för vad digitalisering är, effekter och påverkan på er organisation samt hur ni strukturerat kan organisera er transformation.  

Intresse: Vill du ha hjälp med att få koll på er digitala mognad? Behöver du hjälp med att skapa samsyn och kraft i er digitala resa?

Kontakta oss för mer information!

Genomförande

Deltagarna genomför en handledd workshop på fyra timmar där deltagarna får en teoretisk genomgång samt diskuterar resultatet utifrån det Digitala mognadstestet.
En digital mognadsanalys mäter mognadsnivån på företagets nio digitala motorer, vilka är:
  • Värderingar, vision och mission
  • Strategiarbete
  • Organisation
  • Processer
  • Infrastruktur
  • Data och analys
  • Erbjudande och intäktsmodell
  • Kontaktytor
  • Relationer
Digitalt Mognadsindex (DMI) sätter ett tal på var företaget befinner sig och sätter det i relation till företagets marknad.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post