Förbättra projektförmågan med mini-förstudier

22 april, 2014

En organisations projektförmåga bestämmer hur mycket värde man kan skapa genom att driva utvecklingen i projektform. Bättre projektförmåga leder till mer värdeskapande och dessutom förbättrar den basen för projekt t ex anpassa en projektmodell, utbildningar i projektledning och styrgruppsarbete. Den stödjer även förändringar med t ex projektledare, coacher och utvecklingsstöd och skapar förutsättningar för bra projekt genom t ex mini-förstudier för att planera rätt projekt.

Mini-förstudier – för att få snabba svar

När alla andra resurser är upptagna med pågående projekt och du vill få en fråga belyst och översiktligt analyserad, t ex verkligt behov, nytta för organisationen, genomförbarhet och om det finns alternativa lösningar. Hur ska vi närma oss denna frågeställning? Frågan har säkert dykt upp hos dig många gånger.

Vi har utvecklat ett erbjudande om att på kort kalendertid leverera svar på dessa frågor. Först genomför vi en veckas strukturerad genomlysning, därefter om denna genomlysning indikerar något intressant, så lägger vi ytterligare tid på att för fördjupa och förbereda ett beslutsunderlag för fortsatt arbete.

Har ni frågor som inte blir hanterade, både sådana som ska genomföras eller avfärdas som ni inte hinner sätta någon kompetent person på att ge ett uttalande om? Kontakta oss för mer information!

PDF – om miniförstudier 


Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post