Grupp och teamutveckling

9 oktober, 2019

Många team och grupper fungerar alldeles utmärkt. Men långt ifrån alla. En del uppvisar avsaknad av tillit och förtroende, bristande dialog och samverkan och otydlighet i roller, ansvar och förväntningar. För att nämna några symtom. Konsekvensen av bristerna i gruppens samverkan kan bli leveransproblem, låg motivation, kvalitetsbrist och hög stress. Kort och gott: sämre resultat.

Frontit leder förändringsarbete och hjälper våra kunder med utmaningen att få individer att fungera bättre i grupp. Aspekter som behandlas för att skapa en gemensam riktning och önskad kultur är bl a teamets identitet, kultur och värdegrund, självinsikt och samarbete.

Slutresultatet är det välmående teamet som kännetecknas av prestigelöshet, pragmatiska, energi i gruppen och där “vi och dom” lyser med sin frånvaro.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post