Hälsokontroll av IT-styrning

22 oktober, 2015

Vill du få koll på hur er IT-styrning egentligen mår? Med en hälsokontroll får ni ett helhetsperspektiv på er IT-styrning med en kort koncis och översiktlig analys. Syftet är att sätta fingret på er eventuella svaga punkt och hjälper er att förbättra er IT-styrning i framtiden. Hälsokontrollen är baserad på en internationell standard, ISO 38500, är därmed helt opartisk.

Vi genomför hälsokontrollen, som är uppbyggd som en GAP-analys, med en rad olika fokusområden och ger er en tydlig bild över hur er IT-styrning ser ut/fungerar idag. Vi kommer därefter med råd hur ni kan arbeta med att förbättra ert arbete i framtiden.

På ett strukturerat sätt utvärderar vi först er situation genom intervjuer och workshops kring ett rad olika typer av frågeställningar som exempelvis:

  • Hänger ansvar och befogenheter ihop? Faller vissa områden mellan stolarna?
  • Finns det en tydlig vägledning för på vilka grunder som beslut tas om anskaffning av IT-lösningar och -leverantörer?
  • Hänger verksamhetsstrategi och IT-strategi ihop så att kärnverksamhetens planer och strategier skapar inriktningsbeslut för IT-investeringar?

Hälsokontrollen ger er en vägledning om inom vilka områden ni bör fokusera era förbättringsåtgärder för IT-styrningsarbetet, för att sedan följa upp och utvärdera resultaten.

Vi hjälper er gärna med en heltäckande hälsokontroll men kan även erbjuda en mini-hälsokontroll i workshops-form anpassat till er situation och behov. Kontakta oss för mer information!


Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post