Individutveckling för projektledare

10 juni, 2014

Att vidareutveckla din roll som projektledare och ditt ledarskap är angeläget för dig som vill vara framgångsrik i din yrkesroll. En fördjupning av den individuella utvecklingspotentialen är grunden för denna kurs. Utbildningens upplägg ger dig tillfälle att kombinera teori och praktik samt att fördjupa gjorda erfarenheter i en och samma kursgrupp.

Denna intensiva utbildning bygger på interaktiv pedagogik där såväl deltagare som handledare svarar för att ge personlig återkoppling. För varje ämnesområde går vi igenom ett urval teorier och genomför övningar i syfte att öka förståelsen och självinsikten i den egna ledarrollen. Du får också genomgå en särskild tillämpningsövning som ger en analys av dina starka och svaga sidor som projektledare.

Målgrupp och förkunskaper

Vi riktar oss till dig som redan är, eller kommer att bli, engagerad i projekt eller delprojekt i en ledande funktion och vill få ett helhetsgrepp på de mjuka aspekterna i ledarskapet. Du har kunskap och erfarenhet i hur man engagerar och motiverar andra samt hur man får en projektgrupp att sträva åt samma håll och nå sina mål. Du har antagligen gått vår kursProjektledarskap eller har motsvarande kunskaper.

Tips! Har du deltagit i kursen Projektledarskap och Projektstyrning – teknik & metoder (effektiva verktyg) och kompletterat med denna kurs så får du i stort sammakursinnehåll som i vårt ”Utvecklingsprogram för projektledare”.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

 • Hur projektgrupper utvecklas och kan hanteras för att öka sin effektivitet
 • Hur kraven på ledarrollen förändras under tiden
 • Dina egna starka och svaga sidor som projektledare
 • Vad du bör tänka på för att utveckla din egen kommunikations- och informationsförmåga
 • Hur du hanterar din egen och andras väg ut ur stress
 • Personlig planering och ett helhetstänkande
 • Att ge och ta emot återkoppling
 • Att bygga upp beslut i grupp och skapa synergi

Kursinnehåll

Steg 1 – dag 1

 • Krav på projektledare
 • Projektmetodik
 • Postkorgsövning assessment center övning (Individuell uppgift)
 • Beslutsfattande i grupp

Steg 2 – dag 2-5

 • Projektledarskap
 • Delegering i projekt
 • Projektpresentation
 • Rekrytering av medarbetare
 • Konflikthantering
 • Individuellt beslutsfattande (Fact-Finding)
 • Arbetsledning i projekt (samtalsövning)
 • Stresshantering i projekt
 • Team-arbete i projekt
 • Förhandling i projekt
 • Återkoppling från presentationen
 • Positivt tänkande
 • Inlärningsstilar
 • Personlig planering
 • Personlig utvecklingsplan
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post