Nyttan med processer – för effektiv verksamhetsutveckling

22 juni, 2014

Processer har de senaste åren fått stort fokus i många företag och organisationer. Allt fler inser nyttan med att beskriva sin verksamhet i form av processer. Genom att använda ett standardiserat beskrivningssätt och symbolspråk underlättar man förståelsen för innehållet. Vi vill med den här kursen ge dig grunderna för att införa ett processorienterat synsätt i verksamheten. Du får en allmän förståelse för vad processer är och nyttan med dem, du får en förståelse för olika processmodeller och hur du aktivt kan arbeta med olika processer i din organisation. Du som deltagare får även träna i att genomföra modellering (workshops). Konceptet Lean tas även upp.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för nyttan med processer, en grundläggande kunskap i processledning och praktiska tips hur man inför och arbetar med processer i verksamheten.

Du driver eller deltar aktivt i arbetet med att utveckla din organisations processer, i ett projekt eller permanent. Din roll kan vara projektledare, projektdeltagare, processägare, kvalitetsansvarig, beställare eller ämnesexpert. Du behöver inga förkunskaper inom området.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

 • Att veta vad en process är
 • Känna till fördelarna med processorienterat synssätt
 • Känna till skillnader mellan olika slags processer (ledning, huvud, stöd)
 • Känna till hur man kan beskriva olika processer i processkartor
 • Känna till hur man kan organisera processarbetet (förberedelser, workshoparbetet, införandet)
 • Känna till hur man förvaltar sina processer

Kursinnehåll

I kursen kommer vi varva teori och praktik för bästa inlärning. Kursen är indelad i ett antal block och vi arbetar med ett praktikfall som utvecklas undan för undan under kursens gång.

 • Drivande krafter för förändring
 • Vad är en process?
 • Nytta med processer
 • Processmodeller
 • Modellering (workshop)
 • Kartlägga och utveckla processer
 • Genomförande och införande
 • Processer i verksamheten
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post