Projektgranskning

18 juni, 2014

När man genomför ett projekt är det lätt att bli hemmablind och se den verklighet man önskar snarare än den som råder. Vid faspassage och andra beslutspunkter redogör projektledaren för projektbeställaren om läget i projektet och sedan skall beställaren fatta beslut om fortsättningen. Problemet är ofta att både projektledare och beställare starkt önskar att projektet går bra och därmed lite slentrianmässigt låter det fortsätta.

Genom att låta en extern part genomföra en projektgranskning får man en neutral information om projektets genomförande, framdrift och möjlighet till framgång. Detta kan göras både vid faspassage, inför andra beslut och när helst man vill få en genomlysning av projektet och dess framtid.

Stöd vid genomförande av projektgranskningar

Vi har metodik för tids- och kostnadseffektiv projektgranskning och konsulter med lång erfarenhet av praktiskt projektarbete stor vana av att genomföra projektgranskningar. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • att ta fram en neutral bild av projektets status och framdrift
  • ge förslag på förbättringsåtgärder där ev sådana kan behövas
  •  stötta projektet och coacha projektledare och/eller andra personer/grupper efter en projektgranskning för att ytterligare öka chansen till ett lyckosamt projekt

 

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post