Projektledarskap

12 augusti, 2014

Som projektledare gäller det att snabbt få olika kategorier av människor som kanske inte har arbetat ihop tidigare att arbeta effektivt tillsammans mot ett gemensamt mål.

Att vara en duktig projektledare är minst lika viktigt som att ha en god projektkultur, en fungerande projektmetodik och rätt kompetensmix för uppgiften.

Att leda ett projekt innebär att man behöver kunna motivera, driva och engagera andra. Projektledaren måste kunna skapa ett klimat för ett bra samarbete och kunna påverka personer som har olika yrkesroller, kompetenser och motiv. Förmågan att hantera individer i olika situationer sätts alltså på speciella prov.

Under kursen behandlas avsnitt som ger en ökad förståelse om beteenden och ageranden som påverkar medarbetarna under projektet. Det gäller att få med sig projektets olika intressenter, såväl internt som externt.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig främst till dig som leder eller skall leda ett projekt eller delprojekt och som vill utvecklas i rollen som projektledare.

Även du som arbetat länge som projektledare, kan få både bekräftelse och aha-upplevelser genom denna kurs. Under kursen får du chans att utbyta tankar kring både svårigheter och möjligheter i olika projektledarsituationer.

Pedagogik

Vi arbetar med en blandning av grupparbetsuppgifter och teorigenomgångar. Vi tillämpar detta genom att följa ett praktikfall där karaktärisktiska projektsituationer åskådliggörs genom rollspel.

Vad har jag lärt mig efter kursen projektledarskap?

 • Din egen profil som projektledare
 • Vilka krav som ställs på en projektledare under olika faser av ett projekt
 • Vad som bör vara klarlagt inför en projektstart
 • Vad man bör tänka på när man sätter samman en projektgrupp
 • Grunderna för en bra förhandling
 • Att kunna se konflikter och hantera dem på olika sätt
 • Vad du bör tänka på för att utveckla din egen kommunikations- och informationsförmåga

Kursinnehåll

 • Projektarbetsformen
 • Former för samverkan
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Start av projekt
 • Att bilda team/projektgruppens utveckling
 • Att motivera projektmedarbetare
 • Förhandling i olika projektsituationer
 • Kommunikation
 • Konfliktsituationer i projekt
 • Beslutsfattande i projekt
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post