Projektstart

18 juni, 2014

Vi erbjuder dig stöd vid projektstart att exempelvis planera och facilitera projektplanen, stödja projektet för att öka chansen till ett lyckosamt projekt. I projektstarten tar man fram projektmål, skapar detaljerad tidplan, budget och resursbehov, gör riskanalys, organiserar, strukturerar, mm. Genom att genomföra dessa moment på ett metodmässigt korrekt sätt – anpassat efter projektets behov – läggs grunden för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Förutom att få fram alla nödvändiga planer och andra förutsättningar för det fortsatta projektet så innebär en väl genomförd projektstart även att projektdeltagarna får en gemensam syn på projektet och dess möjligheter – och individerna svetsas samman till ett team.

Vi erbjuder stöd vid genomförande av projektstart

Våra konsulter har lång  erfarenhet av praktiskt projektarbete och kan stötta er med ett coachande förhållningssätt och med stor vana att genomföra projektstarter. Dessutom kan vi hjälpa dig med:

  • att ta fram en plan för effektiv projektstart
  • hjälpa till med att leda och facilitera vid projektstart
  • kombinera projektutbildning och projektstart – och på detta sätt både höja kompetensen hos deltagarna
  • stötta projektet och coacha projektledare och/eller andra personer/ grupper efter projektstarten för att ytterligare öka chansen till ett lyckosamt projekt

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post