Projektstyrning – teknik och metoder

13 mars, 2014

Effektiv styrning av projekt är en grundläggande förutsättning för ett lyckat resultat. Många projekt startar och genomförs utan tillräckligt genomtänkta och väldokumenterade mål och planer. Detta skapar stora brister i styrningen av projekten vilket leder till att förväntningarna inte uppnås.

Vi ger dig här en modell med praktiska verktyg för att planera och genomföra projekt och för att säkerställa att förväntade resultat också uppnås.

Målgrupp och förkunskaper?

En intensiv tredagarskurs som riktar sig till dig som ska leda ett projekt eller till dig som ska ingå i ett projekt som deltagare. Du får bästa utbytet av kursen om du har någon form av projekterfarenhet men det krävs dock ingen projektledarerfarenhet.

Pedagogik

I kursen varvar vi föreläsningar med olika grupparbetsuppgifter och diskussioner.

Vad har jag lärt mig om projektstyrning efter kursen?

 • Att etablera projektet på rätt sätt
 • Att formulera mål
 • Att strukturera och organisera projektet
 • Att göra tids- och resursplaner samt kostnadsbudget
 • Förstå metoder för riskanalys och kvalitetssäkring
 • Skapa förutsättningar för effektiva projektmöten
 • Genomföra den löpande uppföljningen och styrningen av projektet
 • Förstå samarbetets betydelse för ett lyckat resultat
 • Avsluta ett projekt på rätt sätt

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att träna på viktiga moment för att etablera ett projekt, genomföra och avsluta ett projekt på rätt sätt. Vi arbetar med tillämpningsbaserad inlärning där vi varvar praktisk träning med teori.

 • Projektarbetsformen
 • Start av projekt
 • Att arbeta i grupp
 • Kvalitetssäkring
 • Målformulering
 • Strukturering
 • Projektorganisation
 • Tidplanering
 • Resursplanering
 • Kostnadsplanering
 • Iterativt utvecklingsarbete
 • Projektmöten
 • Uppföljning
 • IT-stöd i projekt
 • Projektavslut
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post