Riskstyrning

18 september, 2016

Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val, och kunskap för att vidta rätt åtgärder inför de risker vi inte kan undvika. Den snabba samhällsutveckling och det föränderliga affärsklimat som råder gör att vår exponering för osäkerheter och risker ökar allt mer. Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande.

Det som skiljer framgångsrika projekt och linjeverksamhet från de andra är ofta graden av kunskap om de risker man utsätter sig för, och sättet att hantera dessa på. Det finns beprövade metoder för att kalkylera de risker man tar – oavsett om det handlar om produktutveckling, investeringar, organisationsförändringar, eller annan slags framtidsorienterade aktiviteter.

 

Samsyn kring verksamhetsrisker en framgångsfaktor

Projekt i allmänhet och testverksamhet i synnerhet har en tendens att styras hårt mot uppsatta projektmål. I själva verket är dock effektmålen och nyttan för verksamheten de faktorer som bör väga tyngst i prioriteringen av projektens kvalitetssäkringsarbete. Att förstå och ha samsyn kring vilka verksamhetsrisker ett projekt påverkar och introducerar är därför en viktig framgångsfaktor. Här berättar Frontits Lars Linderoth och Mårten Mattsson varför det är viktigt att hantera verksamhetsriskerna redan i projektet.

Vi erbjuder stöd för er riskstyrning

Våra konsulter har erfarenhet av systematiskt arbete med riskstyrning som inte bara följer utvecklingen inom området utan även driver denna framåt.  Vi hjälper er med:

  • införa rutiner och metodik för hantering av risker
  • utbilda kring olika metoder för riskhantering
  • facilitera vid riskanalyser och planering av åtgärder

 

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post