Ständiga förbättringar – VU-modellen

23 februari, 2015

Vad sägs om att i år blir det året som du lyckas med ditt strategiska arbete fullt ut? Forskning visar nämligen att många misslyckas med just förankringsarbetet i sin linjeverksamhet. För att lyckas med detta tror vi på ett strukturerat sätt att arbeta med implementeringen av sina strategier. Ett sätt att arbeta med detta är VU-modellen som kan fungera som en ”strategisk motor” i ditt arbete.

I flera undersökningar bekräftar upp till 80% av de tillfrågade att de är nöjda med sin strategi, men på frågan om de är nöjda med implementeringen svarar däremot bara 20-25% ja på frågan. Det finns ofta ett stort gap mellan strategi och genomförande i den operativa verkligheten. Hälften av medarbetarna känner inte till målen och ännu färre vet inte vad de behöver göra för att uppfylla målen.

Frontit har en pragmatisk metodik som tar utgångspunkt i er företagskultur. Därmed skapas de bästa förutsättningarna för att nå de strategiska målen och därmed förverkliga strategierna. Grunden för vårt arbetssätt är en LEAN-inspirerad modell som bygger på en filosofi med ständiga förbättringar och allas medverkan som genomsyrar hela verksamheten som kallas VU-modellen. Modellen har framgångsrikt använts av företag såsom exempelvis ABB, Volvo, Sandvik, ICA m fl och levererar följande:

  • Resultat på kort och lång sikt
  • Förverkligar företagets strategiska mål
  • Engagerar medarbetare
  • Förbättrar kommunikationen
  • Utvecklar ledarskapet
  • Överlever omorganisationer och ledarbyten

 

Kontakta oss om du vill veta mer!


Se filmen om hur vi hjälpte ICA Affärsservice!

 

 


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post