Strategisk översättning

4 september, 2015

Utmaningar

 • Utgå från det externa perspektivet dvs kunder och marknad
 • Översätta verksamhetens långsiktiga målbild till linjeverksamheten i närtid
 • Skapa ett tydligt fokus för verksamheten som underlättar prioriteringar
 • Förankra strategi och målbild inom hela organisationen

 

Vi hjälper dig med:

 • Tydliggör externa trender och förändringar:
 • Behovstrender
 • Teknologitrender
 • Konkurrenter
 • Identifierar och prioriterar interna/externa faktorer som påverkar verksamheten
 • Skapar samsyn inom ledningsgruppen
 • Översätter den långsiktiga målbilden till den operativa vardagen
 • Identifierar en operativ vision som skapar energi inom organisationen
 • Skapar en kommunikationsunderlag för att förankra strategi och målbild inom hela organisationen
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post