Utvecklingsprogram för projektledare – IPMA certifiering

25 juni, 2014

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram för dig som vill bli en fullfjädrad projektledare.Här tar vi ett helhetsgrepp på projektledningens alla aspekter och har samlat de ämnesområden som vi anser vara framgångsfaktorer för effektiva projekt och program och som möjliggör för dig att ta dig an större och mer komplexa projekt.

För varje ämnesområde går vi igenom ett urval teorier och genomför övningar i syfte att öka förståelsen och självinsikten i den egna ledarrollen. Vi arbetar med grupparbetsuppgifter, rollspel och individuella övningar varvade med diskussioner och föreläsningar. Du får också genomgå en särskild tillämpningsövning, en så kallad postkorgsövning, som bildar underlag för en analys av dina svaga och starka sidor i rollen som projektledare.
Målgrupp och förkunskaper

Vi vänder oss till dig som agerat projektledare i flera år och som kan teorierna och testat dem i praktiken och nu vill gå ett steg längre i ditt projektledarskap. Vi erbjuder dig en heltäckande utbildning i konsten att vara projektledare och framgångsrikt driva projekt.

Pedagogik

Programmet, som bygger på interaktiv pedagogik, genomförs under 11 dagar i 3 steg och ger deltagarna tillfälle att kombinera teori och praktik samt att fördjupa gjorda erfarenheter i en och samma kursgrupp.

IPMA certifiering

Utbildningen är heltäckande och ger dig en teoretisk grund för en certifiering enligt IPMA på B-nivå.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

 • Att komma igång med ett projekt på rätt sätt
 • Vilka krav som ställs på en projektledare under olika faser av ett projekt
 • Att göra problemanalyser och identifiera möjligheter
 • Att formulera mål och göra förstudier
 • Vad som bör vara klarlagt inför en projektstart
 • Att förstå metoder för riskanalys och kvalitetssäkring
 • Att strukturera och organisera ett projekt
 • Att göra tids- och resursplan samt budget
 • Din egen profil som projektledare och dina utvecklingsmöjligheter
 • Vad man bör tänka på när man sätter samman en projektgrupp
 • Att hantera ditt personliga beslutsfattande
 • Grunderna för hur du kan se och påverka din projektgrupps utveckling
 • Vad du bör tänka på för att utveckla din egen kommunikations- och informationsförmåga.
 • Att kunna se konflikter och hantera dem på rätt sätt
 • Hur du får människor med dig
 • Grunderna för bra förhandling
 • Att lägga upp och genomföra den löpande projektstyrningen
 • Att förbereda och genomföra möten
 • Att se din egen och andras väg ut ur stress
 • Att tydliggöra din egen personliga planering
 • Att ge och ta emot återkoppling
 • Att bygga upp beslut i grupp och skapa synergi

Dessutom får du ta del av andras erfarenheter på ett utvecklande sätt.

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs i 3 steg, totalt 11 dagar. Kursen omfattar 100 timmar gemensam tid. Utöver denna tid bör du räkna med minst 20 timmar för individuella förberedelser i samband med vissa arbetsuppgifter.

Steg 1 – dag 1-3

 • Projektarbetsformen
 • Krav på projektledare
 • Gruppsamverkan
 • Riskbedömning I projekt
 • Projektinitiering
 • Målformulering
 • Strukturering
 • Projektstart
 • Planeringstekniker
 • Projektorganisation
 • Postkorgsövning assesment center övning(individuell uppgift)

Steg 2 – dag 4-8

 • Projektledarskap
 • Delegering i projekt
 • Rekrytering av medarbetare
 • Kommunikation i projektledarrollen
 • Fact-Finding (individuellt beslutsfattande)
 • Praktisk arbetsledning (samtalsövning)
 • Projektgruppers utveckling
 • Teambuilding i projekt
 • Förhandling I vardagslivet
 • Konflikthantering
 • Återkoppling från presentationen
 • Positiva brev (övning)
 • Projektpresentationer

Steg 3 – dag 9-11

 • Mötesteknik
 • Beslutsfattande i grupp
 • Inlärningsstilar
 • Personlig planering
 • Projektuppföljning & Kvalitetssäkring
 • Miniprojekt
 • Stress relaterat till projekt
 • Kreativitet
 • Projektavslut
 • Egna reflektioner
 • Personlig handlingsplan
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post