Digitaliseringskonsulterna ingår partnerskap med Exponential Roadmap Initiative

31 januari, 2022

Sedan 2018 är vi en del av Digitaliseringskonsulterna, en ideell förening där medlemmarna är konsultföretag som aktivt vill bidra till ett fossilfritt Sverige. Digitaliseringskonsulterna samlar konsulterna med expertis inom digitalisering, innovation och förändringsledning i syfte att åstadkomma snabba och stora utsläppsminskningar i samhället.

 

Föreningen arbetar med att synliggöra och öka användandet av digitalisering som medel i klimatarbetet och därför har man ingått i ett partnerskap med Exponential Roadmap Initiative.

Som en del av Digitaliseringskonsulterna är Frontit glada över partnerskapet med Exponential Roadmap Initiative och målet att minst halvera Sveriges utsläpp till 2030. Konsultbolagen tar klimatfrågan på allvar och kan hjälpa våra kunder och samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter för snabbare klimatomställning, säger Anneli Angeling, koncern-VD på Frontit.

Föreningens medlemmar förenas i ambitionen att bedriva ett ambitiöst klimatarbete med fokus på att hjälpa samhället att snabbt minska sina utsläpp. Digitaliseringskonsulternas arbete ligger helt i linje med Exponential Roadmap Initiative, ett vetenskapligt tvärsektoriellt samarbete som inleddes 2018 med uppdraget att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. 

 

Partnerskapet möjliggör också för föreningens medlemmar att bli en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero, åta sig att halvera sina egna och värdekedjans utsläpp samt att integrera klimat i sin affärsstrategi och att utveckla erbjudanden och lösningar som bidrar till att kunder, leverantörer och samhället i sin helhet minskar sina utsläpp.

 

Vid frågor kontakta Anna Graf eller Katarina Hansson, hållbarhetssamordnare på Frontit som representerar oss i Digitaliseringskonsulterna.

Kontakta Anna för mer information

Anna

Graf

Konsult
It seems we can't find what you're looking for.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post