Daniel Rödjemyr, projektledare

En drivande kraft i globala IT-projekt

Som konsult på Frontit driver Daniel Rödjemyr förändringsprojekt i gränslandet mellan affär och IT. Det handlar om att förstå båda sidorna, få med sig folk och hitta framkomliga vägar som gör att det tekniska systemet skapar önskat affärsvärde när projektet gått i mål. Det är ett varierat, utmanande och roligt jobb där han har stor glädje av sin breda bakgrund från industrin.

- Jag har jobbat inom tillverkande industri hela mitt yrkesliv och haft operativa roller inom både eftermarknad, informationshantering och produktion innan jag blev projektledare. Det gör att jag lättare kan se helheten, identifiera risker och förstå vad som behöver göras för att projektet ska lyckas.

Projekten som Daniel driver är ofta stora och komplexa. Nyligen avslutade han ett uppdrag som ansvarig projektledare för utrullning och implementation av ett nytt affärssystem i sju länder, med globala och lokala kravbilder.

- Som bryggan mellan affären och IT behöver jag förstå vad affären vill göra och åstadkomma med ett nytt affärssystem, men också hur det passar in i verksamhetens IT-landskap, arkitektur och struktur. Det tekniska är ofta svart eller vitt, antingen funkar det eller inte. Människors behov och önskemål är inte lika självklara.

När det kommer till människorna handlar det även om att skapa förståelse för varför det implementeras samt förbereda dem på nya rutiner och arbetssätt så att de får rätt förutsättningar för att använda det nya systemet när det väl är på plats. Förändringsledning är därför alltid en central pusselbit i rollen som projektledare på Frontit. 

- Om medarbetare har jobbat 20 år i ett system innebär ett nytt system att de ska bort från det trygga. De som varit experter riskerar att bli nybörjare. Att få med dem på resan kräver ofta en hel del arbete men är också väldigt roligt! 

Förutom ett teknikintresse och en affärsmässig förståelse, finns det ett antal egenskaper som Daniel tror är en fördel att ha för att trivas i rollen som projektledare på Frontit. 

- Jag skulle säga att det är bra att vara lyhörd, prestigelös och lösningsorienterad. På Frontit omges du av kunniga kollegor som gillar att dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Det är en väldigt inspirerande miljö att vara i för den som vill utvecklas.

Kontakta Daniel för mer information

Daniel

Rödjemyr

Konsult

Den 8/5 sänder vi nästa webbinarium En digital plattform för global framgång. Seco Tools genomförde en av de största globala utrullningarna av nya gemensamma arbetssätt och en ny digital plattform i sin historia – Seco Way of Working (SWoW). I detta webbinarium berättar Daniel Rödjemyr, projektledare på Frontit och Pär Vikström, ansvarig beställare på Seco Tools om bakgrunden, genomförandet och lärdomarna från detta framgångsrika projekt.

Få svar på frågor som:
💡Vilka var de utmaningar och behov som drev fram SWoW-projektet?
💡Hur gick implementeringen av de nya arbetssätten samt den nya plattformen till?
💡Hur engagerade sig ledningen för att understödja transformationen?
💡 Vilka var de viktigaste framgångsfaktorerna?
💡Vilka lärdomar kan du dra av Seco Tools resa?

Läs om våra medarbetare