Frontit deltar i forskningsprojekt som testar hur AI kan påskynda upptäckten av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor och därför är forskning på området otroligt angeläget. Just nu pågår ett forskningsprojekt som testar olika AI-algoritmer på mammografibilder. Målbilden är att bli ännu bättre på att upptäcka bröstcancer och att den också upptäcks tidigare än idag. Dessutom är förhoppningen att AI ska kunna bidra till att resurserna i sjukvården kan användas mer effektivt.
Teamet som jobbar i projektet: Håkan Gustafsson Region Östergötland, Gerhard Bothma KI, Ann-Sofi Mikaelsson Frontit, Sophia Zackrisson Region Skåne, Claes Lundström Linköpings Universitet, Fredrik Strand KI. På bilden saknas Haiko Schurz KI samt Fernando Cossio Ramirez KI som också jobbar i projektet.

Frontits projektledare Ann-Sofi Mikaelsson har varit en del av projektet sedan starten 2021.

 

– Jag ansvarar för projektledningen så mitt jobb handlar mycket om att avlasta projektmedlemmarna administrativt så att de kan fokusera på sina spetsområden. Jag sätter tidplaner, följer upp samt rapporterar mot styrgrupp och övriga intressenter. I vardagen handlar det om att boka och genomföra möten för att hitta vägar framåt så att vi når vår målbild i tid, säger Ann-Sofi.

 

Projektet är en del i ett större nationellt forskningsprojekt som syftar till att ta reda på hur AI kan användas som beslutsstöd för bilddiagnostik inom den svenska hälso- och sjukvården. Huvudprojektledare är Claes Lundström, adjungerad professor vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

 

– AI kan bli till stor hjälp i granskningen av bilder, men vi är inte där än. Det krävs noggrann validering av den AI som finns tillgänglig och det är just det som det här forskningsprojektet syftar till. Vi testar olika AI-algoritmer på en mängd data och gör jämförelser med andra tillgängliga algoritmer och mänskliga bilddiagnostiker, berättar Claes.

 

Att ta in hjälp utifrån med projektledningen var ingen självklarhet eftersom frågeställningarna är svåra att greppa.

 

– Våra experter har inte möjlighet att själva möta det stora behovet av effektiv projektledning så vi landade i att vi behöver hjälp från någon som har erfarenhet, driv och fingertoppskänsla. Det har vi inte ångrat! Ann-Sofi styr arbetet framåt i en snabbare takt än vi trodde var möjligt, fortsätter Claes.

 

Forskningsprojektet startade 2021 och pågår till mars 2024. Det finansieras av Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan samt av innovationsmyndigheten Vinnova.

 

– Det är fantastiskt att få möjligheten att bidra in i ett projekt som är så viktigt. Det är också väldigt spännande att vara del i ett forskningsprojekt. Jag lär mig nya saker varje dag, avslutar Ann-Sofi.

Se Bröstcancerförbundets film om hur AI kan hjälpa till att upptäcka bröstcancer.

Läs några av våra kundcase

Det nya aktivitetsbaserade kontoret

Örebro kommun skulle sammanföra fyra förvaltningar med totalt 350 medarbetare och samtidigt flytta in dem i nya lokaler. Man passade då också på att införa en aktivitetsbaserad kontorslösning, understödd av olika nya digitaliserade lösningar. Frontit ledde projektet från start till mål.
Kontakta Ann-Sofi för mer information

Ann-Sofi

Mikaelsson

Konsult