ICA Affärsservice – Från förändringstrött till effektiv organisation

ICA Affärsservice påbörjade sin förändringsresa för några år sedan och deras arbete har genererat fantastiska resultat för verksamheten, både hårda och mjuka. Resan började med en förändringstrött organisation, med vanan att förändringsarbetet stannade av och dog ut och inte gav de resultat man hade hoppats på. Dessutom hade de precis genomfört ett tufft systembyte.

I filmen berättar Gisela Stockhaus, Chef Förändringsledning på ICA Affärsservice, om hur de arbetar med verksamhetsutveckling, hur de lyckats nå resultat samt vad som varit avgörande för att få med sina medarbetare på denna resa.

De valde att tillsammans med Frontit implementera VU-ledningsmodell. De hade behov av en arbetsmodell för att tydliggöra samt implementera sin strategi samt skapa och driva en kultur av ständig förbättring, verksamhetsutveckling. Det fanns också ett behov att anpassa sina processer och arbetssätt till det nya systemstödet. De ville även öka motivationen och involvera alla medarbetare i sin verksamhetsutveckling och skapa en struktur med bättre kommunikation som stärker företagskulturen.

Om ICA Affärsservice

ICA Affärsservice är i dagsläget närmare 300 medarbetare och hanterar ICA-koncernens administration vilket innebär redovisning, reskontror, varufakturor och lönehantering.

Relaterat material