Sveriges första molnbaserade intranät i offentlig sjukvård

"Vi bytte inte ett intranät med ett nytt utan ersatte ett gammalt intranät mot en helt ny digital arbetsplats. Vi gick från en informationskanal till en digital arbetsplats med personaliserad information och arbetsstödsfunktioner med möjligheter till samarbete inom och utom organisationen. Tillgänglig när som helst var som helst"

Utmaning

Landstinget Västmanland stod inför ett byte av sitt befintliga Intranät till ett effektivt kommunikationsverktyg. Intranätet skulle vara möjligt att personalisera med en anpassad startsida med information, arbetsstödslänkar, kalender och samarbetsytor som respektive medarbetare behöver. Det är en stor och diversifierad organisation där de olika verksamheterna har olika uppgifter och är geografiskt spridda i hela länet. Utmaningen var att samla ihop behoven och få en samlad enhetlig kravbild. En annan stor utmaning var den tekniska lösningen där man tidigt beslutade sig för att utveckla en helt ”molnbaserad” lösning, något som aldrig tidigare gjorts i den skalan och komplexiteten inom offentlig förvaltning i Sverige.

Lösning

En omfattande och noggrann målgruppsanalys och effektkartläggning gjordes. Under projektets gång så jobbade man sedan hela tiden mycket nära verksamheten och en utsedd pilotklinik för att hela tiden stämma av utvecklingen mot effektkartan.

I och med att det är en offentlig verksamhet med stora krav på informationssäkerhet så gjordes ett gediget arbete med att säkerställa och garantera de krav som landstinget själva har samt reglerande svensk lagstiftning. Man tog tidigt kontakt med Microsoft för att få stöd kring systemarkitektur i Microsoft Office 365 / SharePoint Online samt anlitade en erfaren lokal systemleverantör med dokumenterad erfarenhet från intranät i ”molnet” (SP Online).

Frontits roll

Frontit fick ansvaret för projektledningen av utveckling och införande av det nya intranätet, från initiering till projektavslut. I projektledarens roll låg ansvaret att upphandla och bemanna projektet med interna och externa resurser. Projektet levererades sedan i nära samarbete med slutanvändarna (verksamheten), angränsande projekt och förvaltningsåtaganden samt den mottagande organisationen.

Resultat

I januari 2016  lanserades Landstinget Västmanlands nya intranät, ”Arbetsplatsen”. En digital arbetsplats som är lättillgänglig, personaliserad och en plats för samarbete i verksamheten och är dessutom Sveriges första molnbaserade intranät inom offentlig sjukvård.

Relaterat material