Koll på hjärnan förenklar förändringsresan

Hjärnan är fantastisk. Den bearbetar information, skapar minnen, genererar tankar, styr kroppens funktioner och mycket mer. Men ibland ställer den till det för oss, inte minst i samband med förändringar som den upplever som hotfulla. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och designa våra processer utifrån dess behov, så blir förändringsresan betydligt enklare för alla inblandade.
Frontits konsulter Kerstin Lindfors och eva meunier delar med sig av sin kunskap 

Hjärnan är ett otroligt komplext och mångsidigt organ. Den ser till att vi lär oss nya saker samt att vi minns och drar lärdom av det vi varit med om. Hjärnan har även en enorm kapacitet att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Men den har också till uppgift att säga ifrån. När det kommer till förändringar är hjärnan både en mästare på anpassning och en försvarare av det bekanta.

Hjärnan strävar efter stabilitet och dess grundinställning kan liknas vid batterispararfunktionen på telefonen – den ska så långt det är möjligt spara energi för situationer när kraft verkligen behövs. Det beror delvis på hjärnans evolutionära historia, där det var avgörande för överlevnad att reagera på hot och faror.

 

Förändring bryter hjärnans strävan efter stabilitet och det är en aktivitet som kostar på. Även förändringar vi tycker om kräver energi. Vem har inte blivit slut av en flytt eller av att byta jobb trots att det är något vi verkligen sett fram emot?

 

Men trots hjärnans inneboende motstånd mot förändringar är den kapabel att anpassa sig till nya situationer och krav. Genom att exponera oss för nya upplevelser och utmaningar kan vi främja hjärnans anpassningsförmåga och sätta i gång tillväxt och utveckling. Det är därför det är så viktigt att förstå hur hjärnan fungerar. I ett förändringsarbete underlättar det enormt och resulterar i att vi tar oss snabbare mot målet med medarbetare som mår bättre och presterar bättre längs hela resan.

 

Människor reagerar på olika sätt i en förändring

Vi är olika på utsidan och minst lika unika på insidan, även om vi alla har en hjärna som i grunden är programmerad på samma sätt. Hur människor reagerar på en förändring beror både på tidigare erfarenheter och personliga attityder. Har en medarbetare till exempel varit med om en riktigt jobbig förändringsresa tidigare så färgar upplevelsen medarbetarens attityd till kommande förändringar. Det är därför det är så viktigt att stanna upp och möta människor där de befinner sig.

 

Motstånd och stress måste mötas med empati och en vilja att förstå. Här är coaching ett oslagbart verktyg med sin utgångspunkt i att knyta handling till målbild och lärande. Under förändringsresans gång uppstår ofta faser av förvirring. Här kan coachingen hjälpa till att hitta det vägval som tar oss mot målet.

 

I ett team är det också viktigt att jobba med hela gruppen. Det räcker inte med att förändringen är självklar för dig eller delar av gruppen. Den måste vara det för alla. Först när vi har lagt tid på att få bilden av förändringen att bli vi-klar, finns det förutsättningar för att ta sig vidare från en fas till en annan på förändringsresan.

 

Tydliga målbilder och trygghet är A och O för framgångsrik förändring

När vi hamnar i en okänd situation och stressen eller negativa tankegångar sätter i gång så behöver vi hjälpa hjärnan att trampa upp nya stigar. Det luddiga där framme behöver konkretiseras. Annars är risken att rykten uppstår och fantasin skenar. Och hjärnan kan inte skilja fantasi från verklighet. Den kan heller inte känna tempus. Det spelar ingen roll om något hände för sju år sen, händer nu eller skulle kunna hända i framtiden. Allt är lika verkligt för hjärnan.

 

Ju bättre vi förstår hjärnans fantastiska konstruktion, inklusive när den lägger krokben för oss, desto enklare blir det att navigera genom förändringar på arbetsplatsen.

 

Att skapa en tydlig målbild för förändringen är ett viktigt steg på resan. Identifiera vad syftet är, sätt milstolpar – vad kommer först och vad händer sen – och lägg tid på att identifiera hindren! När de är visualiserade finns också möjlighet att sätta fingret på vad som behöver göras för att hantera dem. Genom att jobba igenom målbilden tillsammans, förvandlas förändringsresan från varje individs egen bild av framtiden till en gemensam bild av vart vi är på väg. Hjärnan gillar att tänka att ”det ordnar sig” och när vägen blir tydlig vill den följa med på resan.

 

När det gemensamma målet är tydligt är det betydligt enklare att jobba med medarbetarna och se hur varje individ kan bidra. Sen är det kavla upp ärmarna som gäller – ta er framåt tillsammans, följ regelbundet upp aktiviteter och resultat, fira framgångarna och lär av misstagen.

 

När ni är klara har ni inte bara nått målet med denna förändringsresa. Ni har lärt er mer om er själva och nästa förändring kommer att kännas betydligt enklare redan från början. Att designa förändringsprocesser med hänsyn till hjärnan är en investering som betalar sig på många sätt. Inte minst i form av en mer anpassningsbar och förändringsbenägen organisation.

Kontakta Eva för mer information

Eva

Meunier

Konsult
Kontakta Kerstin för mer information

Kerstin

Lindfors

Konsultchef/Konsult

Fler artiklar om förändringsledning

Agera innan förändringströttheten sätter sig i väggarna

Många verksamheter introducerar idag förändringar på löpande band. Emellanåt är tempot så högt att det som chef är svårt att hinna med allt som ska göras. Att arbeta med människorna och få med sig dem på förändringsresan prioriteras tyvärr alltför ofta bort. Men när medarbetarna knappt rycker på axlarna längre så är det viktigt att du som chef reagerar på direkten. Det kan nämligen innebära att förändringströtthet drabbat er organisation. För att undvika att den biter sig fast i väggarna är öppenhet en nyckel. Öppenhet bygger tillit och det finns inget som skapar förutsättningar för fungerande förändring lika kraftfullt som tillit.

Chefens förmåga att leda i förändring avgör resultatet

Hur leder du andra genom en förändring när du själv känner tvivel och osäkerhet? Många chefer kan nog känna igen sig i den frågan. Att leda medarbetare genom en förändring som du själv inte har initierat kan vara en svår prövning. Idag behöver nästan alla chefer agera förändringsledare i perioder, men många saknar verktyg och kunskap för att hantera det initiala motstånd som en större förändring möter.