Grupputveckling på Siemens

Siemens produktionsenhet i Finspång ville ha hjälp att inspirera, utveckla och stärka sina medarbetare inför de utmaningar man ser i en omvärld där kunder ställer allt högre krav på korta leveranstider och flexibilitet. Genom att synliggöra individers olikheter och förstå hur de föredrar att kommunicera, ta beslut och interagera socialt, ville man ge medarbetarna förutsättningar att bli ännu mer framgångsrika.

Personlighetstest och workshop

Vi föreslog att i ett första skede låta chefsgruppen om ett 20-tal medlemmar genomföra ett personlighetstest, Myers Briggs Type Indicator Test (MBTI), och med det som utgångspunkt sedan genomföra en workshop tillsammans. Workshopen inleddes med övergripande teori och självskattning, följt av skriftlig återkoppling utifrån de webbtest som samtliga medlemmar genomfört. Därefter utförde deltagarna korta övningar där de, utifrån givna frågeställningar, fick diskutera hur de ser på olika situationer. Detta för att synliggöra skillnader såväl som likheter, och därigenom se hur man i sitt samarbete bäst kan nyttja varandras olika styrkor.

Vanliga effekter efter en sådan här halvdagsövning är att deltagarna får ökad självinsikt och att individens roll i gruppen blir tydligare. Genom denna ökade förståelse lär man sig också hur man kan anpassa sin kommunikation utifrån vem man samarbetar med.

Vad tyckte kunden?

”Frontit hade ett bra och tydligt upplägg och det hela utfördes mycket proffessionellt. Övningarna var lätta att genomföra och gav en bra bild av hur olika vi är. En relativt liten insats i form av en halv dags workshop gav så pass hög utväxling, att vi sedan valde att genomföra det för fler grupper. Exempelvis ingick det som del i en kickoff för en projektgrupp som stod inför ett mycket krävande uppdrag. Efteråt har vi fått en ökad medvetenhet om hur olika människor kan reagera och agera i skilda situationer och sammanhang. Samarbetet underlättas och förbättras när vi förstår varandra lite bättre och kan mötas halvvägs.”

Om kunden

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Siemens produktionsenhet i Finspång tillverkar gasturbiner och där ansvarar drygt 200 konstruktörer och tekniska projektledare för kundleveranser av nya turbiner.

Relaterat material