Förändringsledning

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändring där människor vill, kan och vågar

Förändringsledning handlar om att leda människor genom förändringar. Målet är att ge alla som berörs rätt förutsättningar att hantera, acceptera samt engageras i förändringen så att de känner sig redo att möta en okänd framtid, börja arbeta på ett nytt sätt och bidra till att förändringen lyckas.

 

Våra förändringsledare driver förändringen tillsammans med er

På Frontit arbetar erfarna förändringsledare som kan hjälpa er att driva både stora och komplexa förändringar på ett strukturerat sätt och med hjälp av beprövade metoder. Vi arbetar alltid med medarbetarna i fokus och ser till att de mår bra, är motiverade och vill engagera sig i förändringen. Vi lägger stor vikt vid involvering och tydlighet så att alla som berörs förstår varför en förändring görs och vad den innebär.

 

Vi hjälper er att bygga er egen förmåga att leda i förändring

Med dagens höga förändringstryck behöver nästan alla ledare och chefer även själva agera förändringsledare i perioder. Dock upplever många att de saknar verktyg och kunskap som skapar trygga och engagerade medarbetare som vill, kan och vågar bidra till ett framgångsrikt och bestående resultat. Med rådgivning, coachning, utbildningar och inspirationsworkshops hjälper vi era chefer, ledare och stödfunktioner att bygga sin egen förmåga att hantera förändringar.

 

Beprövade metoder

Vi har en verktygslåda av både projektmetoder och ledarskapsnära metoder där vi använder det som passar er situation bäst. Några exempel på metoder som vi har stor erfarenhet av att använda i våra uppdrag är Förändringens Fyra rum, SCARF, Tim Knosters Model, ADKAR och Kotters 8 steg till förändring.

 

Tillsammans får vi förändring att fungera!

Våra tjänster inom förändringsledning

Förändringsledare

Utbildning

Workshop

Inspirationsföreläsning

Change management office

Coachning, rådgivning och förändringsledning

Säkra resultat med förändringsledning

Frontit finns med i hela förändringsresan

Gemensam plattform för att arbeta med förändring

I en mellanstor kommun med stora förändringar behövde chefer inom social- och omsorgsförvaltningen få verktyg och förståelse för att hantera förändring. Frontit genomförde en utbildning för cheferna. Utbildningen gav deltagarna en förståelse för förändringsprocessen, en gemensam plattform, verktyg för att leda i förändring och möjlighet att reflektera över sin egen roll.

Utbildning för att skapa förståelse för känslor och reaktioner

Frontit utbildade samtliga 70 chefer på en mellanstor kommun vid två tillfällen i att leda i förändring. Målet med utbildningen var att ge förståelse för känslor och reaktioner vid förändringar samt verktyg och modeller att arbeta med i vardagen. Utbildningen bestod av både teori och praktiskt arbete i egna pågående förändringar inklusive dialog och reflektion i utbildningsgruppen.

Workshop för att hantera förändringens utmaningar

Under 2020 inleddes en omfattande uppgradering för att förnya kundens beställningsprocess. Frontits konsulter ledde arbetet från förstudie till genomförande, bland annat hölls en workshop för en projekt- och referensgrupp för att hantera förändringens utmaningar. Resultatet skapade öppenhet, inkluderande dialoger och konkreta handlingsplaner för framgångsrik implementering.

Förändringsledning säkrade smidig övergång till nya arbetssätt

Kund inom lantbruk och livsmedel genomförde en digitaliseringsresa med byte av webbshoplösning som krävde anpassning av arbetssätt för sälj- och produktchefer. Frontit stöttade med digitala möten, personliga samtal och i utformningen av utbildningsplaner. Förberedelserna bidrog till en positiv och smidig övergång samt en förståelse för förändringens utmaningar.

Ta del av tidigare webbinarium