Artiklar

Artiklar

Frontit öppnar kontor i Helsingborg

Frontit tar ytterligare ett steg på sin tillväxtresa. Nu är det dags för Helsingborg. Fem konsulter är redan på plats och rekryteringen för att hitta fler erfarna projekt- och förändringsledare är i full gång. I Helsingborg finns både befintliga och potentiella kunder och etableringen är ett naturligt nästa steg i regionen.

Nu finns Frontit på plats i Gävle

Frontit fortsätter att expandera och öppnar nu upp i Gävle. På plats finns konsultchefen Mathilda Domeij och arbetet med att bygga upp verksamheten är i full gång. Högst upp på att-göra-listan står rekrytering av teamet som ska etablera Frontit i regionen.

Frontit etablerar sig i Göteborg

Frontit startar nu upp verksamhet i Göteborg. Den nya vd:n Christer Berntsson är redan på plats med fullt fokus på att rekrytera fler erfarna projekt- och förändringsledare. Målet är att bli en förändringspartner till verksamheter i regionen som står inför strategiska omställningar.

Frontit sätter ner flaggan i Linköping

Nu är det snart dags för Frontit att säga hej till Linköping. I dagarna blev det klart med ett kontor och lite senare i höst är det inflyttning. Ett kontor på plats i universitetsstaden var ett självklart beslut efter att kollegorna i Norrköping arbetat fram en målbild för tillväxt i regionen.

Framtidens arbetsplats – nu är den här

Många av våra arbetsplatser har fått ett betydande inslag av distansarbete efter pandemin. Dessutom har digitaliseringstakten ökat för att möta de nya behoven. I det nya normala har vi en stor blandning av arbete på distans och på plats, hybridarbete.

I Karlskoga kommun rustas alla chefer för förändring

Många av Sveriges kommuner brottas med stora förändringar. Digitalisering, förändrad demografi, avbefolkning eller snabb inflyttning och inte minst de senaste årens pandemi har satt kommunernas förändringsförmåga på prov. Karlskoga kommun är inget undantag. Att kunna leda i förändring har blivit ett måste för kommunens chefer.

Våra konsultporträtt

I konsultporträtten kan du läsa om våra medarbetares spännande vardag i uppdrag. Här berättar de om hur vi får förändringar…

Agera innan förändringströttheten sätter sig i väggarna

Många verksamheter introducerar idag förändringar på löpande band. Emellanåt är tempot så högt att det som chef är svårt att hinna med allt som ska göras. Att arbeta med människorna och få med sig dem på förändringsresan prioriteras tyvärr alltför ofta bort. Men när medarbetarna knappt rycker på axlarna längre så är det viktigt att du som chef reagerar på direkten. Det kan nämligen innebära att förändringströtthet drabbat er organisation. För att undvika att den biter sig fast i väggarna är öppenhet en nyckel. Öppenhet bygger tillit och det finns inget som skapar förutsättningar för fungerande förändring lika kraftfullt som tillit.

Chefens förmåga att leda i förändring avgör resultatet

Hur leder du andra genom en förändring när du själv känner tvivel och osäkerhet? Många chefer kan nog känna igen sig i den frågan. Att leda medarbetare genom en förändring som du själv inte har initierat kan vara en svår prövning. Idag behöver nästan alla chefer agera förändringsledare i perioder, men många saknar verktyg och kunskap för att hantera det initiala motstånd som en större förändring möter.