Artikel

Förverkliga din strategi med rätt projekt och effektiva projektkontor

Projektportföljstyrning är den affärsmässiga/strategiska styrningen av företagets projekt och syftar till att säkerstä...

Artikel

Digitaliserad Visuell Planering – reflektioner från en Hands-On labb

Idag använder många team Puls- och Kanbantavlor eller Scrumtavlor, med postit-lappar och magneter, som verktyg för visuell planering. Visuell planerin...

Artikel

Skapa mer nytta med dina projekt

”Det är hög tid att gå ifrån det traditionella arbetssättet” skriver Anders Fresk, konsult på Frontit inom projekt- oc...

Artikel

Video: Samtal med Pierre Bjurhager 2011

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7